کمک هزینه های درمانی

bimeجواد نوائیان رودسری/ با وجود آن که بسیاری از بیماری ها در قالب خدمات درمانی رایج مانند پزشک، دارو و سایر خدمات پاراکلینیکی درمان پذیرند، اما برخی از عوارض از این چارچوب خارج شده و به سبب ایجاد نقص ناشی از این بیماری ها، فرد ناچار است مدت های طولانی و بلکه تا آخر عمر با آن دست و پنجه نرم کند.

 

 

این نوع نقیصه ها معمولا با استفاده از پروتز و اروتز تعدیل و تصحیح می شوند تا زندگی برای شخص مبتلا آسان تر شود. با توجه به اهمیت این موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان راموظف کرده تا بخشی ازهزینه های ناشی از این نوع نقایص را در مورد بیمه شدگانش برعهده گرفته و پرداخت کند . پروتز و اروتزها شامل وسایلی نظیر عینک، دست و پای مصنوعی و سمعک می شوند که برای تقویت و جبران نقص به وجود آمده در بیمار مورد استفاده قرار می گیرند.

 

در این گونه موارد تامین اجتماعی تنها بخشی ازهزینه را تقبل می کند و در قالب یک مبلغ مقطوع و مشخص برای هریک از موارد و در برابر مدارکی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، آن را به بیمه شده و افراد تحت تکفل وی پرداخت می کند. مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه درمان از سازمان تامین اجتماعی عبارتند از :

۱ – گواهی تجویز پزشک متخصص

۲ – ارائه فاکتور خرید معتبر

۳ – تاییدیه پزشک معتمد سازمان

 

توجه داشته باشید، در مورد اقلامی که مبلغ مقطوع آنها کمتر از ۱۱ هزار تومان باشد، نیازی به تایید پزشک معتمد سازمان نیست؛ اما در مبالغ ۱۱ تا ۵۰هزار تومان تاییدیه پزشک معتمد سازمان و در موارد بالای ۵۰هزار تومان تاییدیه شورای پزشکی لازم و ضروری است. البته مبالغ بالای ۵۰هزار تومان در پروتز دندان مصنوعی تنها با تایید دندان پزشک معتمد سازمان قابل دریافت بوده و نیازی به تاییدیه شورای پزشکی نیست. در مورد عینک طبی نیز نیازی به تایید پزشک معتمد سازمان وجود ندارد و فرد با مراجعه به شعبه و ارائه تجویز پزشک و فاکتور خرید می تواند کمک هزینه را دریافت کند. این نکته را نیز نباید از قلم انداخت که پرداخت کمک هزینه عینک و دندان مصنوعی برای مستمری بگیران تنها دوبار امکان پذیر است.

نکته ای که در این قسمت باید به آن اشاره کنیم آن است که با وجود ارائه خدمات گسترده سازمان تامین اجتماعی در حوزه کمک هزینه های پروتزها؛ اولا این کمک هزینه ها بسیار ناچیز بوده و در برابر هزینه اصلی پروتز ابدا مبلغ قابل توجهی نیست و ثانیا برخی از پروتزهای گران قیمت، نظیر انواع پروتزهایی که در داخل بدن بیمار قرار داده می شود و معمولا چندین میلیون تومان قیمت دارند، در لیست ارائه کمک هزینه های سازمان جایی نداشته و کارگر بیمه شده ناچار است در کنار درد ناشی از نقیصه جسمانی به وجود آمده،هراس و غم جانکاه تهیه هزینه پروتزهای یاد شده را نیز به جان بخرد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید
  • Add to favorites
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • RSS
  • PDF
  • Print

مطالب مرتبط

Tags: , , , ,

Comments are closed.